دریافت{ولايت در قرآن كريم و تفسير و بررسي آيات}

ولايت در قرآن كريم و تفسير و بررسي آيات|30013760|ckl|ولايت در قرآن كريم و تفسير و بررسي آيات
هم اکنون فایل با موضوع ولايت در قرآن كريم و تفسير و بررسي آيات آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

اين آيه شريفه به منزله تعليل است و اين آيه و آيات بعد از آن بيانگر اين معنايند كه خداي سبحان براي امت ها با اختلافي كه در عهد و عصر آنهاست شرايعي تشريع كرده و آن شرايع را در كتبي كه نازل كرده قرار داده تا به وسيله آن شرايع هدايت شوند و راه را از چاه تشخيص دهند و هر وقت با يكديگر بر سر حادثه اي اختلاف كردند به آن كتاب و شريعت مراجعه نمايند وانبيا و علماي هر امتي را دستور داده كه بر طبق آن شريعت و كتاب حكم كنند و آن شريعت را به تمام معنا حفظ نمايند و به هيچ وجه اجازه ندهند كه دستخوش تغيير و تحريف گردد ودر مقابل حكمي كه مي كنند چيزي از مردم مطالبه نكنند كه هرچه مطالبه كنند ثمني قليل است و در اجراي احكام الهي از احدي نترسند وتنها از خداي تعالي بترسند .واين معاني را به شدت هر چه بيشتر تاكيد كرده و آنان را از پيروي هواي نفس وتفتين دنيا پرستان برحذر باشند و اگر به اختلاف امت ها و زمانها احكامي مختلف تشريع كرده براي اين بوده كه امتحان الهي تمام شود چون استعداد زمانها به مرور مختلف مي شود و معلوم است كه دو استعداد مختلف از نظر شدت و ضعفبا يك تربيت علمي و عملي و بر يك روال استكمال نمي كند هر استعدادي براي رسيدن به كمال مكتبي و تربيتي خا ص به خود لازم است .پس اينكه فرمود«‌انا نزلنا التوريه فيها هدي ونور»معنايش اين است كه ما تورات را نازل كرديم كهدر آن مقداري احكام و معارف الهي ومايه هدايت وجود دارد و مداري نور بر حسب حال بني اسراييل واستعداد آنان در آن هست. (آري كلمه فيها دليل روشني است بر اينكه اولاً آنچه در تورات فعلي هست هدايت نيست بلكه در ميان مطالب تورات هدايت وجود دارد و ثانياً آنچه از هدايت در تورات هست پاره اي از هدايت است نه كل هدايت وخلاصه چنان نيست كه براي همه بشر ودر همه قرون كافي باشد «مترجم ».و خداي تعالي در قرآن كريمش اخلاق عمومي بني اسراييل وخصوصيات نژادي آنان و مدار فهمشان را ذكر كرد به همين جهت در تورات از هدايت جز مقداري را نازل نكرد واز نور جز بعضي از آن را قرار نداد چون بني اسراييل هم سابقه دار بودند (و انبيائي ديگر در ميان آنان برخاست )‌و هم امتي قديمي بودند و هم استعدادشان براي پذيرفتن هدايت اندك بود قرآن كريم در آيه زير با آوردن كلمه «من» به اين نكته كه گفتيم تورات مشتمل بر مقداري هدايت است نه كل هدايت اشاره نمود وميفرمايد :«و كتبنا له في الالواح من كل شي موعظه و تفصيلاً لكل شي ».در اينجمله اگر نبيين را به اسلام كه همان تسليم شدن در برابر خداي تعالي است تسليم شدن هم از نظر قرآن عبارت است از همان دين توصيف كرد براي اين بود كه اشاره كرده باشد به اينكه دين در همه ادوار بشري يكي است و آن عبارت است از اسلام و تسليم شدن براي خدا واستنكاف نكردن از عبادت او واينكه احدي از مومنين به خدا به اينكه تسليم خدا است و به اصطلاح مسلمان به معناي عام است نمي تواند از قبول حكمي از احكام خدا و شريعتي از شرايع او را نپذيرد و از پذيرفتن آن استكبار كند .ربما استحفظوا من كتاب الله و كانوا عليه شهداء.يعني :تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت ونوري است كه انبياء كه تسليم خدا بودند براي يهوديان به آن هدايت و نور حكم مي كردند و نيز ربانيان و يا علمائي كه از هر چيزي بريدند و در علم و عمل فقط به خدا پيوستند و يا كساني كه تربيت بشر به ايشان و علم ايشان محول شده البته اين معناي دوم بنابراين است كه كلمه ربانيان و يا تربيت مشتق شده باشد وهمچنين احبار يعني خبرگان از علماي يهود به آن هدايت و نور حكم مي كردند چون خدا يتعالي از آنان خواسته بود بدانچه او دستور مي دهد واز آنان خواسته حكم كنند وآن اين بود كه «از كتاب خدا احكامش را نگهبان باشد و بههمين جهت كه نگهبانان احكام خدا و حاملين آنند شاهدان بر كتاب خدا شدند تا در نتيجه تغيير و تحريفي در كتاب خدا رخ ندهد چون به فرض كه دمنان در كتاب تورات نوشته شده قلمي ببرند و تحريف بكنند تورات تحريف نمي شود چون در سينه اين احبار و علماي رباني محفوظ است بنابراين جمله : «و كانوا عليه شهدا» به منزله نتيجه است براي جمله «بما استحفظوا» و معناي مجموع دو جمله اي ايناست كه علماي رباني و احبار وخبرگان يهود مامور شده بودند به حفظ تورات تا در نتيجه حافظ آن و شاهد بر آن باشند هر جا اختلافي پديد آمد كه فلان حكم از تورات است يا نه اينان كه تورات را از بر دارند شهادت دهند كه هست يا شهادت دهند كه نيست .مطالب دیگر:
تحقیق اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنانتحقیق اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقیتحقیق اصل برائت و آثار آن در امور كیفریتحقیق از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشكانتحقیق ساز و كارهاى تحقق عدالت اجتماعىتحقیق اثبات جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامیتحقیق اتحاد و اختلاف فقها در ثبوت رویت هلالتحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلستانتحقیق تابع متغیر مختلط 1تحقیق گلستان سعدیتحقیق بوستان سعدیتحقیق فرآیند تولید قند و شکر از چغندرقندتحقیق بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادراتتحقیق متن کامل قصص قرآنتحقیق فلسفه اشراقتحقیق رویکردهای نظری و تاریخی عزاداری امام حسین (علیه السلام)تحقیق جامعه شناسی نفاق در قرآنتحقیق توحید عبادى (توحید در الوهیت)تحقیق بررسی عوامل مؤثر در گرایش جوانان به فرهنگ بیگانهتحقیق علم دامپزشكیتحقیق اپیدرمی و اکولوژی ویروس هاتحقیق تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجیتحقیق بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارک پزشکی در بیمارستان‌ های آموزشیتحقیق تجزیه و تحلیل واحد فروش شرکت پوشاتکتحقیق مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك